Przejdź do treści

O projekcie

Platforma informacyjna, transakcyjna oraz e-learningowa, składające się na serwis vik-deko.pl są wynikiem realizacji przez Violetta Fiałkowska „VIK-DEKO” Centrum Dekoracji i Animacji projektu grantowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

Projekt grantowy Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 realizowany jest przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i dofinansowany jest w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.